Creative Leadership

Wereldwijd beschouwen leidinggevenden de toegenomen complexiteit als de grootste uitdaging van deze tijd. Tegelijkertijd geven veel leidinggevenden aan onzeker te zijn of zij over de vaardigheden beschikken om effectief leiding te kunnen geven in dit tijdperk van ongekende veranderingen.

Disruptive Leadership

De moderne leider van vandaag heeft reeds ervaren dat management praktijken van het verleden niet meer opgaan in het heden. Volgens velen heeft disruption invloed op iedereen en de ontwikkeling is op dit moment exponentieel en niet lineair zoals eerder gedacht.

Future Leadership

Organisations today are facing a new reality. It is becoming increasingly difficult for companies to be a part of the consumer’s life because of the technological changes in the world. Customer loyalty is decreasing rapidly and the longevity and the lifespan of organizations are hugely affected.

High Performance Leadership

High Performance Leadership is een andere manier van werken, een andere manier van een organisatie leiden. De managers en leiders die het voor elkaar krijgen, zien een succesvollere organisatie als resultaat. In de kern gaat het om samen leren focussen op het tonen van specifiek gedrag dat hoog correleert met duurzaam succes.

Inspiring Women

Ondanks het feit dat topvrouwen zich uitstekend redden, hebben ze vaak behoefte om ervaringen te delen met vrouwen in vergelijkbare functies. Een netwerk waaraan uitsluitend vrouwen deelnemen biedt herkenning en daardoor erkenning voor specifieke issues waarmee vrouwen in topfuncties worden geconfronteerd.

Next Level Business

Veel bedrijven worstelen met alle snelle veranderingen in onze samenleving. Goede producten, slimme marketing en bekwame professionals zijn niet langer garantie voor groei. Organisaties hebben nieuwe ‘Groeikracht’ nodig. Groeikracht die je als team en organisatie optimaal laat presteren, wendbaar en ondernemend maakt.

Transforming Leadership

Het doel van het netwerk is om de leden voor te bereiden op een wereld die op vele fronten tegelijkertijd verandert en bovendien gekenmerkt wordt door onzekerheid, turbulentie en dynamiek. Dit netwerk legt de focus op de implicaties voor organisaties en bedrijfsvoering om adequaat op deze veranderingen te anticiperen.

Aanmelden of account aanmaken

Aanmelden of account aanmaken

Welkom terug,

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Maak een account aan...

Een nieuw wachtwoord is onderweg. Check uw email

Terug naar login