Transforming Leadership
Het doel van het netwerk rondom het thema ’Transforming Leadership’ is om de leden voor te bereiden op een wereld die op vele fronten tegelijkertijd verandert en bovendien gekenmerkt wordt door onzekerheid, turbulentie en dynamiek. Dit netwerk legt de focus op de implicaties voor organisaties en bedrijfsvoering om adequaat op deze veranderingen te anticiperen.
Hoe bereiden we onze bedrijven voor op verregaande automatisering, digitalisering en robotisering? Hoe gaan we onszelf organiseren?  En welke nieuwe waarden gaan we introduceren, in een wereld waar de 9 tot 5 mentaliteit en traditionele management praktijken knellen met de realiteit van het heden?
De leden in dit netwerk zijn leidinggevende bij onder andere Royal Haskoning, Astellas Pharma, ABN Amro en Nuon.
Network Director
Bart Götte MBA is business futurist en werkt op het snijvlak psychologie, business en technologie. Hij daagt bestuurders, managers en professionals uit om toekomst bewust te denken en te acteren. Bart rekt het strategische perspectief van organisaties op. Hij verbindt sluimerende ontwikkelingen met aansprekende kansen in steeds weer veranderende bedrijfsomgeving.

Co-Creation

Niemand heeft alle relevante kennis. Daarom is samenwerking een belangrijk aspect van succes. Co-creation is de beste manier om op nieuwe ideeën te komen.

Concrete output

Het doel is, om je na iedere netwerkbijeenkomst naar huis te sturen met nieuwe concrete kennis die je kan toepassen binnen jouw organisatie en op die manier waarde creëren.

Facilitatie

Elke groep wordt begeleidt door een Network Director die expertise heeft op het vakgebied en ervaring heeft met de uitdagingen van de groep. Op deze manier verzekeren wij een kwalitatief hoog niveau.

3 Box

Drie jaarlijkse live events waar actuele uitdagingen besproken worden, toonaangevende sprekers komen inspireren en al onze leden in een interactieve setting met elkaar kunnen sparren.

4 Bijeenkomsten

Het lidmaatschap geeft toegang tot 4 netwerkbijeenkomsten per seizoen. Wij zorgen voor de optimale setting zodat jullie als leden de beste kans hebben om geïnspireerd te raken.

Externe inspiratie

Actualiteit en output zijn sleutelwoorden bij F5 Networking. Om er zeker van te zijn dat dit in de realiteit ook zo is nodigen wij op elke bijeenkomst externe sprekers uit die expert zijn op het vakgebied.

Aanmelden of account aanmaken

Aanmelden of account aanmaken

Welkom terug,

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Maak een account aan...

Een nieuw wachtwoord is onderweg. Check uw email

Terug naar login