Waarom introverte mensen juist hele goede leiders zijn

Er wordt vaak gedacht dat extraverte mensen betere leiders zijn. Introverte persoonlijkheden zouden de daadkracht en het enthousiasme missen om een team te sturen. Onterecht zo blijkt uit onderzoek.

We zien geen leider in je.’ Dat krijgen introverte mensen vaak te horen op het werk. Extravert zijn is binnen veel bedrijven en organisaties namelijk de norm. Zeker als het om leidinggevende posities gaat. Leiderschap wordt geassocieerd met mensen die hun woordje klaar hebben en duidelijk aanwezig zijn. Introverte mensen zouden niet zichtbaar en proactief genoeg zijn om de kar te trekken.

Maar deze veronderstelling blijkt niet helemaal te kloppen. Volgens een onderzoek van Harvard Business review zijn introverte mensen in complexe en onverwachte omstandigheden juist zeer effectieve leiders. Eigenaar van De Succesvolle Introvert, Marloes Bouwmeester bevestigt dat.

Sinds tien jaar traint ze mensen die op het werk tegen hun introversie aanlopen. Introverte mensen zijn ook daadkrachtig en besluitvaardig,’ legt ze uit. Ze uiten dit alleen op een heel andere manier dan extraverte mensen.’ Als voorbeeld noemt ze het verhaal van een klant die werkzaam was bij een woningcorporatie. ‘Hij had vaak te maken met lastige klanten. Op het moment dat er zich een moeilijke situatie voordeed zocht hij direct contact met de klant of stapte hij zelfs in de auto om er persoonlijk langs te gaan. Dat werkte heel goed, maar hij vertelde hierover niets aan de leidinggevende.’

Dit voorbeeld is volgens Bouwmeester typerend voor het verschil in communicatie tussen introverte en extraverte werknemers. Mensen met een extraverte persoonlijkheid communiceren hetgeen ze van plan zijn en wat ze doen aan hun leidinggevende en collega’s. Introverten houden dat veel meer voor zichzelf.’

Eerst denken, dan doen

Ook in hun taalgebruik zijn extraverten meer actiegericht. Vaak komen ze stellig over. Hierbij speelt mee dat extraverte persoonlijkheden denken terwijl ze praten. Introverte mensen daarentegen denken vaak eerst na voordat ze iets zeggen. Bovendien gebruiken ze doorgaans meer woorden als ‘‘misschien’’ of ‘‘wellicht’’. Hierdoor komen ze meer twijfelend en onzeker over,’ aldus Bouwmeester.

Het feit dat introverte mensen op het werk vaak te horen krijgen dat ze daadkrachtiger moeten zijn, maakt het er niet beter op. Bouwmeester. Hierdoor gaan ze aan zichzelf twijfelen en solliciteren ze minder snel op leidinggevende functies dan extraverte mensen.’ En dat terwijl de meeste introverte medewerkers prima resultaten behalen. Binnen bedrijven wordt er veel te gefocust op of je aan de norm voldoet in plaats van of je goede resultaten behaalt.’

Bouwmeester raadt haar klanten dan ook aan om op het werk te laten zien waar ze precies mee bezig zijn en hoe ze bepaalde dingen aanpakken in plaats van dit enkel voor zichzelf te houden.

Extravert leiderschap werkt bij passieve werknemers

Overigens is het idee dat extraverte mensen per definitie betere leidinggevenden zijn de laatste jaren wel aan het veranderen. Dit komt onder andere door onderzoek van hoogleraar organisatiepsychologie aan de Wharton School of Business Adam Grant. Bij een onderzoek naar effectief leiderschap kwam hij tot de conclusie dat extraverte mensen vooral heel geschikt zijn om leiding te geven aan meer passieve werknemers. Ze nemen zelf het initiatief en krijgen groepen  hierdoor makkelijk in beweging. Meer proactieve werknemers zouden juist baat hebben bij een meer introverte leider. Bouwmeester: ‘Introverte leiders luisteren over het algemeen goed en geven medewerkers veel ruimte. Die voelen zich hierdoor gehoord.’ Zo’n aanpak past volgens Bouwmeester goed binnen bedrijven met hoog opgeleide professionals.

Meer aandacht voor risicobeperking

Maar ook door de  economische crisis is ons beeld van een ‘geschikte leider’ veranderd. ‘Voor de crisis werd er binnen bedrijven veel nadruk gelegd op het feit dat leiders risico’s moeten durven nemen,’ zegt Bouwmeester. ‘Sinds de crisis is er juist ook aandacht voor risicobeperking en daarmee indirect voor introvert leiderschap. Introverte mensen denken namelijk eerst na over wat er mis kan gaan en maken naar aanleiding daarvan een plan.’

Hiermee wil Bouwmeester overigens niet zeggen dat introvert leiderschap beter is. ‘We moeten af van het beeld van hoe een leider moet zijn,’ zegt ze. ‘Het ene team heeft misschien meer baat bij een introvert iemand als leider, terwijl in een ander team iemand met een meer extraverte persoonlijkheid juist weer geschikt is.’

Aanmelden of account aanmaken

Aanmelden of account aanmaken

Welkom terug,

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Maak een account aan...

Een nieuw wachtwoord is onderweg. Check uw email

Terug naar login